Terrasse

Vi har lagt denne terrasse for en privatkunde i Greve.