Persondata

Følgende persondatapolitik gælder ved brug af Melgaard ByggeEntreprises hjemmeside (melgaardbyg.dk).

1. Indledning

I det følgende kan du læse vores politik for behandling af de personoplysninger, du afgiver, når du færdes på vores hjemmeside. Når du færdes på hjemmesiden er vores cookiepolitik desuden gældende. Hvis ikke du kan acceptere nedenstående vilkår, bedes du undlade at benytte melgaardbyg.dk.

Vi værner om dine personoplysninger, og vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af de personoplysninger, vi modtager fra dig. Melgaard ByggeEntreprise betragtes som dataansvarlig i henhold til den gældende persondatalovgivning. Nedenfor finder du alle nødvendige kontaktoplysninger:

Melgaard ByggeEntreprise ApS
Stensbjergvej 3
4632 Bjæverskov
Telefon: 31 13 60 12
E-mail: info@melgaardbyg.dk

2. Vores indsamling af dine personoplysninger

Melgaard ByggeEntreprises behandling af dine personoplysninger lever op til de til enhver tid gældende krav, herunder sikkerhedskrav, der følger af persondatalovgivningen samt de dertilhørende bekendtgørelser. Vi gennemgår jævnligt de registrerede personoplysninger og sletter de oplysninger, der ikke længere er relevante at behandle. Det samme gælder personoplysninger, som en bruger ønsker slettet, og som vi ikke længere har noget grundlag for at behandle.

3. Hvilke oplysninger indsamles?

Når du besøger vores hjemmeside, indsamles følgende oplysninger om dig: Hvilke sider du har kigget på, hvilken browser du bruger, hvilken IP-adresse du har m.v.

Ovennævnte oplysninger indhentes ved hjælp af cookies, og der henvises derfor til den gældende cookiepolitik, som indeholder en nærmere beskrivelse af vilkårene for indhentelse, opbevaring, videregivelse og sletning af ovennævnte oplysninger.

4. Videregivelse af dine personoplysninger

Dine personoplysninger videregives ikke til tredjemand, medmindre dette er krævet i henhold til gældende lovgivning eller fastslået ved dom. I forhold til sletning og videregivelse af de personoplysninger, du afgiver i forbindelse med din færden på hjemmesiden, henvises der til cookiepolitikken.

5. Brug af databehandlere

Ovennævnte personoplysninger overlades til de databehandlere, som er tilknyttet Melgaard ByggeEntreprise. Databehandlerne behandler alene personoplysningerne efter instruks fra Melgaard ByggeEntreprise og således også kun til de specifikke formål, der er oplyst i denne politik. Databehandlerne er desuden underlagt samme forpligtigelse til beskyttelse af personoplysningerne som os selv.

6. Sikkerhed omkring dine personoplysninger

Vi behandler alle personoplysninger fortroligt, og vi har foretaget en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger med det formål at beskytte personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, fortabelse eller forringelse, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

7. Ret til indsigt i dine personoplysninger, mulighed for sletning og klageadgang

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Melgaard ByggeEntreprise behandler om dig, og hvad grundlaget er herfor, ligesom du har ret til at få udleveret dine personoplysninger på et læsbart medie. Du har desuden ret til at få rettet ukorrekte eller vildledende personoplysninger, som er registreret om dig hos os. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Du kan rette henvendelse til os ved at skrive til denne e-mailadresse: info@melgaardbyg.dk. Derudover har du også mulighed for at klage til Datatilsynet over behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du har spørgsmål i forhold til vores behandling af dine personoplysninger, er du også meget velkommen til at kontakte os på ovennævnte e-mailadresse.